Temel Seviye Güvenlik Belgelendirme Danışmanlığı ve Eğitimi

Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi (TSGB); Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belgelendirilmesi hedeflenen donanım, yazılım ya da bütünleşik ürünler tarafından sunulan güvenlik fonksiyonlarının kısa süre ve kısıtlı bir kapsamda etkin bir şekilde değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.

Değerlendirmenin aşağıda belirtilen iki temel hedefi vardır:

- Ürünün güvenlik spesifikasyonuna uygunluğunu tespit etmek,

-Ürün tarafından sunulan güvenlik fonksiyonlarının etkinliğini belirlemek.

TSGB, genel anlamda ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler Uluslararası standardının kolaylaştırılmış bir versiyonu olup temelde BT ürünlerinin gerekli güvenlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığını denetleyen bir ulusal standarddır.

TSGB; Ortak Kriterlere göre daha kısa bir değerlendirme süreci (yaklaşık 35 gün) ve buna bağlı olarak daha düşük maaliyet avantajı sağlar. Ancak değerlendirme için yapılacak testler Ortak Kriterler ile paralellik göstermektedir.

Şirketimiz, özellikle TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi standardında zorunlu tutulan Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi süreçlerinde uzman kadrosu ile hem ürün hazırlığında hem de dokümantasyon ve başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Copyrights © 2012 & ImgeLab Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.